Hoofd menu

Vrijwel alle financiële risico’s die u kunt lopen zijn verzekerbaar. Wij adviseren u graag in het kiezen van het best op uw persoonlijke situatie aansluitende verzekeringspakket.

Ons doel daarbij is:

  • Het afdoende afdekken van onacceptabele financiële risico’s;
  • Het voorkomen van dubbele dekking of dekking die niet voor uw situatie van toepassing is, waardoor u onnodig premie betaalt.

Wij kunnen uw risico’s in kaart brengen door middel van een inventarisatie van uw persoonlijke situatie. Afhankelijk van de uitkomst van deze inventarisatie kunnen wij u vervolgens een verzekeringsadvies geven.

Hieronder vindt u een korte uiteenzetting van de verschillende particuliere verzekeringen die u via ons kantoor kunt afsluiten. Staat de door u gewenste verzekering niet in het rijtje? Neem gerust contact met ons op om te vragen naar de mogelijkheden.

Uw eigen huis is een kostbaar bezit. Een opstalverzekering biedt dekking voor beschadiging van uw woonhuis na onder andere brand en storm. Bij schade wilt u daarom goed verzekerd zijn zonder voor verrassingen te komen te staan. Als uitgangspunt voor het verzekerd bedrag geldt de herbouwwaarde van uw woning. Dit is een ander bedrag dan de verkoopwaarde. Bent u benieuwd of de hoogte van uw verzekerde som (nog) voldoende is? Vraag vrijblijvend informatie bij ons op.

De inboedelverzekering biedt dekking voor schade aan uw huishoudelijke inboedel en is er in vele varianten. Wij kunnen u een inboedelverzekering op maat adviseren, waarmee bij onverhoopte schade teleurstellingen voorkomen kunnen worden. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helt van de mensen onderverzekerd is. Wij kunnen aan de hand van een inventarisatie voor u vaststellen of u nog afdoende bent verzekerd. Nieuwsgierig? Vraag vrijblijvend informatie bij ons op.

Schade veroorzaakt door u of door één van uw gezinsleden bij een derde is op zich al vervelend genoeg. Bij kleine en grote schaden is het dan een prettig gevoel om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben die u een wereldwijde dekking verleent met een voldoende verzekerd bedrag U kunt kiezen voor een verzekering met gezinsdekking, met of zonder kinderen, of alleen voor u persoonlijk.

De bezitter van een motorvoertuig is verplicht een WA-verzekering af te sluiten. Daarnaast is het mogelijk om het voertuig zelf te verzekeren door middel van een (beperkt) cascodekking. Het verschil in premie en condities tussen de verschillende verzekeraars is enorm. Wij kunnen alle mogelijkheden voor u overzichtelijk op een rij zetten. Wij letten niet alleen op een scherpe premie maar ook op zaken als vervangend vervoer, nieuwwaarderegeling en eigen risico. En niet te vergeten de vraag of u regelmatig passagiers meeneemt! Voor zowel een wettelijke aansprakelijkheid-, een beperkt casco- als een cascodekking hebben wij zeer interessante premietarieven.

Iedereen kan onverwachts in een juridisch geschil belanden. Met de buurman, met een medeweggebruiker, in onderwijs of zorg, met passanten op straat, of met de werkgever. De kosten van advocaten en procedures lopen dan al snel flink op. Het hebben van een rechtsbijstandverzekering biedt in dergelijke gevallen uitkomst. De premie hiervoor is, in tegenstelling tot advocaatkosten, overzichtelijk en beheersbaar.

Met een dergelijke verzekering bent u het gehele jaar perfect verzekerd voor al uw korte of lange vakanties. Bovendien kunnen de kosten van annulering worden meeverzekerd en kan de reissom tijdelijk worden verhoogd.

De vraag wat er gebeurt na ons overlijden is er niet één waarbij wij graag stil staan. Toch is het verstandig om nu alvast iets te regelen voor later. Zo krijgen de nabestaanden niet maken met onnodig extra verdriet en onverwacht hoge kosten. Er zijn twee soorten verzekeringen die de kosten voor een uitvaart kunnen opvangen. Een uitvaart- en een overlijdensrisicoverzekering. Een uitvaartverzekering is levenslang en keert uit ongeacht de leeftijd. De overlijdensrisicoverzekering heeft daarentegen een beperkte, vooraf overeengekomen, looptijd. Welk type verzekering voor u geschikt is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Er zijn verschillende uitvaartverzekeringen, te weten: Naturaverzekering Bij deze verzekering keert de uitvaartmaatschappij geen geld, maar de vooraf afgesproken producten en/of diensten uit. Denk bijvoorbeeld aan de kist, de crematie, de kistdragers en de rouwkaarten. Bij de naturaverzekering verzorgt de verzekeraar de begrafenis of crematie voor u. Kosten- of kapitaalverzekering Bij deze verzekering wordt het vooraf afgesproken bedrag uitgekeerd om de kosten van de begrafenis of crematie te dekken. Naturakostenverzekering Hierbij regelt de verzekeraar geen diensten, maar vergoedt ze wel. De verzorging van een waardig afscheid na overlijden is zeker niet goedkoop. Voor een indicatie van deze kosten kunt u gebruik maken van de uitvaartkostenmeter (implementeren van Ardanta) Wat is de beste oplossing voor u?

FacebookG+Twitter